Friday, 15 March 2013

Kerja Sosial

Kerja sosial adalah satu profesion meliputi perkhidmatan memberi tumpuan kepada menangani masalah, meningkatkan kefungsian sosial, meningkatkan kapasiti serta menggalakkan pencapaian taraf kehidupan berkualiti untuk individu, keluarga, kumpulan dan komuniti. Kerja sosial menjadi satu profesion yang memberi penekanan terhadap kepentingan individu dan masyarakat dengan membekalkan perkhidmatan profesional berteraskan pengetahuan kerja sosial, nilai dan prinsip kerja sosial, etika profesion dan intervensi.

No comments:

Post a Comment